Stichting de Rotonde

Betrouwbaar vertegenwoordigd

Bewindvoering                                                                                                                                                        

Wat is bewindvoering?

Bewindvoering wordt ook wel beschermingsbewind genoemd. Bewindvoering is geschikt voor personen die door hun lichamelijke- of geestelijke toestand niet meer in staat zijn om hun financiële administratie te regelen. Bij bewindvoering zullen wij uw gehele administratie uit handen voor u nemen. Een bewindvoerder zorgt ervoor dat alle financiën op orde zijn en dat alle rekeningen op tijd worden betaald. Het verkopen van een woning of het afhandelen van een verhuizing vallen ook onder de taken van een bewindvoerder.

Voor wie is bewindvoering geschikt?

Bewindvoering is geschikt voor personen die niet in staat zijn of het lastig vinden om zorg te dragen voor hun financiële situatie. Bewindvoering is in het bijzonder geschikt voor mensen met indicatie zoals dementie, een psychiatrische problematiek of een verstandelijke beperking.

Hoe verloopt de aanmeldingsprocedure voor bewindvoering? 

 • Intakegesprek: wij maken nader kennis met u en bespreken uw financiële situatie.
 • Stichting De Rotonde doet de aanvraag voor bewindvoering bij de kantonrechter.
 • Stichting De Rotonde opent een beheerrekening voor u, waar voortaan uw inkomen en belastinggeld op terecht komt. 
 • U ontvangt wekelijks of maandelijks geld op uw leefgeldrekening voor uw dagelijkse uitgaven zoals boodschappen. 
 • Wij maken voor u een plan van aanpak op maat, op basis van uw financiën en persoonlijke situatie.
 • Uw casemanager gaat naar rechtbank voor de uitspraak van de bewindvoering.

Werkzaamheden van een bewindvoerder 

Reguliere werkzaamheden

 • Stichting De Rotonde zorgt ervoor dat uw maandelijkse vaste lasten tijdig worden betaald
 • Wij doen ieder jaar voor u de belastingaangifte (box 1).
 • Stichting De Rotonde zal huurtoeslag aanvragen.
 • Wij declareren uw ziektekosten.
 • Stichting De Rotonde zal zorgtoeslag aanvragen.
 • Aanvragen van bijzondere bijstand voor de kosten van bewindvoering.
 • Aanvragen van kwijtschelding gemeentelijke belastingen.
 • Mocht u (problematische) schulden hebben, dan zoekt Stichting De Rotonde naar een passende oplossing. 
 • Stichting De Rotonde verstuurt een maandelijks overzicht van de leefgeldrekening
 • Wij versturen jaarlijks een rekening en verantwoording (overzicht van uw inkomsten en uitgaven) voor de kantonrechter.

Woning 

 • Als u een koophuis heeft, dan ontruimen wij uw woning en maken wij de woning verkoop klaar. 
 • Als u een huurhuis heeft dan zorgen wij dat uw woning, aan de eisen van de woningcorporatie voldoet. 
 • Wij verkopen uw woning of zeggen uw huurhuis op, wanneer u naar een zorginstelling gaat. 
 • Wij zullen de gehele verhuizing van uw woning naar de verzorginstelling compleet verzorgen. 

Taken van een bewindvoerder na het overlijden van een cliënt 

Als een cliënt komt te overlijden eindigen de werkzaamheden van een bewindvoerder. Het regelen van de uitvaart en de nalatenschap van een cliënt behoren in principe niet tot de taken of verantwoordelijkheden van een bewindvoerder. Stichting wil hier een verschil in maken door haar cliënten van het begin tot eind te ondersteunen ook als de bewindvoerder wordt beëindigt. Wij kunnen u hierbij helpen doordat we de dienst executele aanbieden. Door behulp van executele kunnen wij uw uitvaart verzorgen en de nalatenschap afwikkelen op basis van uw wensen en behoeften. Meer informatie over executele => 

Bewindvoering en mentorschap tegelijkertijd aanvragen 

Bewindvoering wordt doorgaans ook gecombineerd met mentorschap. Bij deze combinatie wordt er zorg gedragen voor de beslissingen over de financiën, verzorging, verpleging en begeleiding van de cliënt. Meer informatie over mentorschap =>

Kosten voor bewindvoering 

Stichting De Rotonde hanteert de tarieven voor professionele bewindvoerders vastgesteld door het Ministerie van Veiligheid en Justitie. De tarieven zijn niet-inkomensafhankelijk en gelden voor iedere cliënt. Afhankelijk van inkomen en vermogen kunnen de kosten van bewindvoering door de gemeente worden vergoed via bijzondere bijstand. Alleen personen met een minimaal inkomen en vermogen komen in aanmerking voor bijzondere bijstand. Als u in aanmerking komt voor bijzondere bijstand zullen wij een aanvraag voor u indienen bij uw gemeente. Bekijk de kosten van bewindvoering =>

Bewindvoering aanvragen 

U kunt eigenlijk direct bewindvoering bij Stichting De Rotonde aanvragen. U kunt het reguliere aanmeldingsformulier of het aanmeldingsformulier voor 65-plussers invullen en de benodigde stukken (zie checklist) naar ons opsturen. Onze intakemanager kan u ook helpen met het invullen van het aanmeldingsformulier. Heeft u vragen of twijfelt u nog of bewindvoering geschikt is voor uw situatie? Neem dan telefonisch of per mail contact met ons op! Wij staan altijd voor u klaar om uw vragen te beantwoorden of u meer informatie te geven.