Stichting de Rotonde

Betrouwbaar vertegenwoordigd

Mentorschap 

 

Wat is mentorschap?

Een mentor neemt beslissingen over de verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding van de cliënt. De mentor laat de cliënt zoveel mogelijk zelfstandig beslissingen nemen en betrekt de cliënt bij het maken van beslissingen. Door een mentor aan te stellen wordt misbruik voorkomen en krijgen onze cliënten de zorg die zij verdienen.

Voor wie is mentorschap?

Sommige mensen zijn door hun lichamelijk- of geestelijke toestand niet meer in staat om (volledig) zelfstandig beslissingen te maken over hun eigen zorg. Een professionele mentor wordt veelal benoemd als personen een beperkt netwerk hebben. Een mentor is een vertrouwenspersoon, begeleider en adviseur en neemt beslissingen over de verpleging en begeleiding van de cliënt.

Wat zijn de taken van mentor?

Als mentor nemen wij beslissingen over de verzorging en behandeling van onze cliënten. Een mentor neemt beslissingen over onder andere de woonsituatie en de medische behandelingen van de cliënt. De mentor zal altijd rekening houden met de wensen en behoeften van de cliënten. Een mentor begeleidt de cliënt en onderhoudt contact met de begeleiders van de cliënt.

Wat kunt u van uw mentor verwachten?

  • De mentor bezoekt de cliënt regelmatig, om een goede band op te bouwen met de cliënt.
  • Wij zullen de cliënt zoveel mogelijk betrekken in het maken van beslissingen, indien de cliënt daar toe in staat is.
  • De mentor zal aanwezig zijn bij de zorgovereenkomsten, zorg-, behandel- en begeleidingsplannen van de cliënt.
  • Door het inzien van het dossier van de cliënt, zien wij er op toe dat de behandeling en verpleging volgens het zorgplan worden uitgevoerd.
  • De mentor zal contacten onderhouden met onder andere familieleden, hulpverleners en andere betrokkenen van de cliënt.
  • Een mentor treedt op als vertegenwoordiger van de cliënt.

Mentorschap in combinatie met bewindvoering

Mentorschap wordt doorgaans gecombineerd met bewindvoering. Bij deze combinatie wordt er zorg gedragen voor de financiën en het maken van beslissingen over de verzorging, verpleging en begeleiding van de cliënt.