Stichting de Rotonde

Betrouwbaar vertegenwoordigd

Over ons 

Wie is Stichting De Rotonde? 

Stichting De Rotonde is een onafhankelijke non-profitorganisatie opgericht in 1994 in Rotterdam. Onze medewerkers zijn experts op het gebied van bewindvoering, mentorschap, budgetbeheer, curatele, volmacht en executele. Onze cliënten zijn voornamelijk woonachtig in Rotterdam en omstreken.

Peter Hoornweg - Bestuurder-directeur van Stichting De Rotonde / Stichting HFH 

Sinds januari 2015 ben ik zowel bestuurder-directeur van Stichting HFH als Stichting De Rotonde. Het valt u wellicht op dat de visie en huisstijl van Stichting de Rotonde identiek is aan die van stichting HFH. Per 1 januari 2015 vallen beide stichtingen onder dezelfde raad van toezicht en bestuurder. Vanwege praktische redenen is het op dit moment nog niet mogelijk om te fuseren. Zodra de praktische zaken achter de rug zijn, zullen de twee organisaties tot één mooie organisatie worden samengevoegd.

Ons team

Wij hebben experts in dienst om uw belangen te behartigen en zorg te dragen voor de zaken die u niet meer zelfstandig kan afhandelen. Ons interne team zorgt ervoor dat u een geschikte expert tot uw beschikking heeft, die gespecialiseerd is om uw specifieke belangen te behartigen. Wij vinden het belangrijk dat onze medewerkers over een groot inlevingsvermogen beschikken en betrokken zijn bij onze cliënten en onze organisatie. 

Ons motto

Onze slogan is: ‘betrouwbaar vertegenwoordigd’. Wij vinden betrouwbaarheid essentieel bij het maken van financiële en/of zorgbeslissingen. Wij vertegenwoordigen onze cliënten op materieel en/of immaterieel gebied, als zij zelf niet meer in staat om hun persoonlijke- en/of financiële belangen te behartigen door lichamelijke- of geestelijke toestand. 

 

 

Raad van Toezicht

Mw. Drs. T. Hummelen
Dhr. Drs. G.J. Kempen