Stichting de Rotonde

Betrouwbaar vertegenwoordigd

Missie en Visie

Missie

Wij leven ons in de situatie van onze klanten in, en bekijken wat het beste bij onze klanten past. Zodat we financiële en/of zorgkeuzes kunnen nemen, die aansluiten bij de wensen en het welzijn van onze cliënten. Wij willen voor iedere cliënt een stabiele financiële situatie creëren en/of de beste zorg selecteren. Wij voelen ons verantwoordelijk om de zorgen van onze cliënten uit handen te nemen en onze cliënten een zorgeloos leven te bieden. Wij beschermen onze klanten tegen zichzelf en de buitenwereld, door ervoor te zorgen dat grenzen niet worden overschreven. 

Visie

Wij willen onze cliënten de nodige professionele ondersteuning bieden, wanneer zij zelf niet meer in staat zijn om hun persoonlijke– en/of financiële belangen te behartigen. Onze medewerkers zijn betrokken bij onze cliënten en bieden kwalitatieve service met een klantgerichte instelling. Stichting De Rotonde profileert zich als een betrouwbare organisatie met jarenlange ervaring. We werken al jarenlang samen met verschillende zorginstellingen in Rotterdam en omstreken. We willen ons in de toekomst nog meer gaan richten op senioren. Wij vinden het essentieel om deze kwetsbare doelgroep te beschermen tegen uitbuiting en vereenzaming. 

De visie wordt uitgewerkt door middel van het aanbieden van:

  • Budgetbeheer
  • Inkomensbeheer
  • Meerderjarigenbewind (ook wel beschermingsbewind of onderbewindstelling genoemd)
  • Testamentair bewind
  • Mentorschap
  • Curatele
  • Afwikkeling nalatenschap

De basisprincipes van Stichting De Rotonde

- Wij streven naar een zo hoog mogelijke kwaliteit in onze diensten en dienstverlening.

- Wij verbeteren onze dienstverlening op basis van de feedback van onze stakeholders.

- Wij geven de voorkeur aan een directe, open een eerlijke vorm van communicatie. 

- Wij behandelen alle aanvragen zorgvuldig en behandelen uw persoonlijke informatie in vertrouwen.