Stichting de Rotonde

Betrouwbaar vertegenwoordigd

Aanmeldingsprocedure

 

Wie kan zich aanmelden bij Stichting De Rotonde?

Als een persoon niet meer in staat is om zijn persoonlijke- of financiële belangen te behartigen door een geestelijke- of lichamelijke aandoening, kan budgetbeheer, bewindvoering, mentorschap of curatele aangevraagd worden bij Stichting De Rotonde. 

Hoe verloopt de aanmeldingsprocedure? 

Stap 1: Aanmeldingsformulier 

U start de aanmeldingsprocedure door het aanmeldingsformulier in te vullen. U vult het formulier volledig in en voegt de bewijsstukken toe. Bekijk hier de checklist van de benodigde aan te leveren documentatie, die moeten worden toegevoegd om de aanmelding te voltooien. U kunt ook telefonisch contact opnemen met onze intakemanager zodat u samen het aanmeldingsformulier kan invullen. Wij hebben twee verschillende aanmeldingsformulieren voor onze (potentiële) cliënten:

 

 1.1 Aanmeldingsformulier voor cliënten van 18 jaar – 64 jaar

Het aanmeldingsformulier voor cliënten van 18-64 jaar is uitgebreider, omdat de financiën van cliënten van 18-64 jaar over het algemeen complexer zijn dan die van 65-plussers. Hierdoor heeft Stichting De Rotonde bij de aanmelding meer informatie nodig. Het aanmeldingsformulier kunt u hier downloaden.

1.2 Aanmeldingsformulier voor cliënten van 65 jaar en ouder

Voor cliënten ouder dan 65 jaar heeft Stichting De Rotonde een verkorte aanmeldingsprocedure. Het aanmeldingsformulier voor 65-plussers kunt hier downloaden.

 

Stap 2: Uitnodiging voor het eerste intakegesprek

Als wij het aanmeldingsformulier hebben ontvangen, dan nemen wij contact op met de aanmelder voor overleg of om een afspraak te maken voor het intakegesprek. Wij nodigen u op korte termijn uit voor een eerste intakegesprek bij ons op kantoor. Wij komen naar u toe voor een intakegesprek, als de cliënt wegens zijn lichamelijke toestand niet in staat is om te reizen.

 

Stap 3: Eerste intakegesprek

Tijdens het intakegesprek moet de begeleider van de cliënt aanwezig zijn. Familieleden en naaste mogen ook aanwezig zijn tijdens het intakegesprek. De familie van de cliënt moet op de hoogte zijn en toestemming geven voor de aanmelding. Voor de aanmelding heeft Stichting De Rotonde daarom de gegevens van de familie nodig. Tijdens het intakegesprek moet de cliënt alle benodigdheden formulieren tekenen, zodat Stichting De Rotonde het verzoek naar de rechtbank kan versturen. Stichting De Rotonde verstuurt het verzoekschrift, de akkoordverklaring en de overige documentatie op naar de rechtbank.

 

Stap 4: Uitnodiging van de zitting bij de rechtbank

De rechtbank verstuurt een uitnodiging voor de zitting. In de uitnodiging staat op welke datum en locatie de zitting plaatsvindt. De rechtbank verstuurt een uitnodiging naar:

  • De betrokkene zelf (de cliënt); 
  • Begeleider, hulpverlener, mentor of zorgprofessional van de cliënt;
  • Echtgenoot of levenspartner van de cliënt;
  • Familie of voogd van de cliënt. 

Wij vragen de familie van de cliënt om een akkoordverklaring te tekenen. Hierdoor stemmen zij als naaste familieleden in met de maatregel en met de voorgestelde curator, bewindvoerder of mentor. De naaste familieleden hoeven dan niet naar de zitting te komen.  

 

Stap 5: De zitting en beschikking van de rechtbank

Tijdens de zitting stelt de kantonrechter vragen aan de cliënt een aanwezige belanghebbenden over het verzoek. Na uitspraak van de kantonrechter ontvangt Stichting De Rotonde de beschikking van de rechtbank. Vanaf dit moment is Stichting De Rotonde bevoegd om te handelen als bewindvoerder, mentor of curator namens de cliënt.

 

Tijdschema aanmeldingsprocedure 

In onderstaand schema kunt u het tijdschema van de aanmelding van bewindvoering, mentorschap of curatele bekijken. Klik op onderstaande afbeelding voor een grotere versie: