Stichting Veritas Vertegenwoordiging

Over ons 

 

Onze Visie

Stichting Veritas Vertegenwoordiging is een onafhankelijke non-profitorganisatie met als doelstelling haar klanten in meer of mindere mate te vertegenwoordigen op materieel en/of immaterieel gebied wanneer zij dit zelf als gevolg van een geestelijke grondslag niet langer zelfstandig kunnen.

De visie wordt uitgewerkt door middel van het aanbieden van:

  • Budgetbeheer
  • Inkomensbeheer
  • Meerderjarigenbewind (ook wel beschermingsbewind of onderbewindstelling genoemd)
  • Testamentair bewind
  • Mentorschap
  • Curatele
  • Afwikkeling nalatenschap

Ons Motto

Ons motto is: ‘betrouwbaar vertegenwoordigd’. Wij vinden betrouwbaarheid essentieel bij het maken van financiële en/of zorgbeslissingen. Zo zorgen wij voor de randvoorwaarden waarbinnen het welzijn van onze klanten het beste tot zijn recht komt. In de ideale situatie kunnen wij de financiële en/of de zorgkeuzes zo te nemen dat wij hiermee de keuzes nemen zoals de klant dat zelf gedaan zou hebben zou hij/zij nog in staat geweest te zijn deze zelfstandig te nemen. Een ander deel van de klanten heeft niet de financiële ruimte om de keuzes te maken die zij graag zouden willen. Hier zorgen wij ervoor dat de grenzen niet overschreden worden.

 

Ons team

Wij hebben experts in dienst om uw belangen te behartigen en zorg te dragen voor de zaken die u niet meer zelfstandig kan afhandelen. Ons team zorgt ervoor dat u een geschikte expert tot uw beschikking heeft, die gespecialiseerd is om uw specifieke belangen te behartigen. Wij vinden het belangrijk dat onze medewerkers over een groot inlevingsvermogen beschikken en betrokken zijn bij onze cliënten en onze organisatie.

 

Bestuur

Peter Hoornweg

 

Raad van Toezicht

Mw. Drs. T. Hummelen
Dhr. Drs. G.J. Kempen