Stichting Veritas Vertegenwoordiging

Klachtenprocedure 

Contact opnemen met uw casemanager 

Stichting Veritas Vertegenwoordiging streeft ernaar om professionele zorg-en dienstverlening te leveren. Wij zullen er alles aan doen, om ervoor te zorgen dat u tevreden bent over Stichting Veritas Vertegenwoordiging. Ondanks alle inzet van onze kant, kan het zo zijn dat u niet tevreden bent over onze organisatie. Wij gaan ervan uit dat u allereerst geprobeerd hebt, om het een en ander met uw casemanager te bespreken. Onze casemanagers zullen er alles aan doen, om samen met u tot een gepaste oplossing te komen. 

Melding maken 

Mocht u toch ontevreden zijn over de afhandeling van uw inbreng, dan kunt een melding doorgeven. Deze meldingen komen terecht bij de teamleider van uw casemanager van Stichting Veritas Vertegenwoordiging. Wellicht lost een persoonlijk gesprek uw grieven op. 

Officiële klacht indienen 

Als de melding niet tot het gewenste resultaat leidt, kunt u een officiële klacht indienen bij Stichting Veritas Vertegenwoordiging. Uw klacht komt dan op het bureau van de bestuurder-directeur terecht. Stichting Veritas Vertegenwoordiging heeft een duidelijke klachtenprocedure, zodat u verzekerd bent van een goede afhandeling van uw klacht. Bij voorkeur schrijft u al uw klachten op, maar in principe is een aanlevering vormvrij. Hiermee denken wij, dat wij intern alle moeite hebben gedaan om serieus naar uw klacht te kijken.  

Branchevereniging voor Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders

Stichting Veritas Vertegenwoordiging is aangesloten bij de branchevereniging voor Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerder (BPBI). Als u na het indienen van een officiële klacht bij Stichting Veritas Vertegenwoordiging, nog niet tevreden bent over de oplossing die u is aangeboden. Dan kunt u altijd nog een klacht indienen bij de branchevereniging voor Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerder (BPBI). Voor meer informatie verwijzen wij u graag door naar de website van het BPBI

 

Hieronder vindt u een overzicht van de formulieren die u nodig heeft voor de klachtenprocedure bij Stichting Veritas Vertegenwoordiging:

Klachtenformulier Stichting Veritas Vertegenwoordiging  Download
Klachtenreglement Stichting Veritas Vertegenwoordiging Download
Klachtenreglement BPBI  Download